testata

Gita alla sorgente dell’Isonzo

Domenica 14 settembre si è svolta la gita alle sorgenti dell'Isonzo organizzata dal nostro giornale e guidata da Maurizio Bolteri. Circa 90 persone hanno accolto l'invito del direttore Dario Stasi e si sono ritrovate di primo mattino alla stazione della Transalpina.

Neanche un'ora di treno - con magnifici scorci inediti per chi è abituato a percorrere la valle in auto - e il gruppo è sceso a Most na Soci ed ha iniziato la seconda parte del percorso in corriera. Lungo la strada le spiegazioni fornite dallo stesso Bolteri e da Andrea Bellavite hanno suscitato il desiderio di visitare in altre occasioni Tolmin dove è stata ricordata la strage degli intrepidi cittadini avvenuta alla fine del '700, Kobarid con le reminiscenze storiche (antiche e moderne) e le bellezze naturali, le splendide catene delle Giulie con il Krn, il Kanin e le montagne di Trenta...

Dal rifugio dove si posteggia alla cavità carsica dalla quale fuoriesce il nostro fiume si dipana un sentiero che in una ventina di minuti conduce alla meta, raggiungibile dopo un ardito passaggio su roccia agevolato da un cavo di ferro; molti dei partecipanti si sono cimentati e di fronte alla limpidissima polla non hanno trattenuto espressioni di meraviglia e di autentica emozione.

Il tempo di parlare del grande goriziano Julius Kugy il cui sguardo verso lo Jalovec scolpito sul bel monumento fa ormai parte del paesaggio, dell'orto botanico Alpinetum Juliana impoverito dall'autunno imminente e si entra nel dolce paesaggio dell'Alta Trenta. Nell'omonimo villaggio c'è il museo etnografico da poco ristrutturato dove ottime guide e artistiche proiezioni consentono di entrare con la mente ed il cuore dentro la sobria bellezza del parco nazionale del Triglav. Si riparte e dopo qualche chilometro è prevista la sosta a Soca, poche case a ridosso di un cimitero di guerra, le incantevoli forre dell'Isonzo ed una chiesa in perenne ristrutturazione con affreschi del 1944 di Tone Kralj raffiguranti i santi della Slovenia ed un serpente malvagio con la testa niente meno che di Benito Mussolini!

Una sosta prolungata permette ai viandanti di rifocillarsi e di visitare il centro di Bovec, ormai divenuta la più importante località turistica del bacino fluviale, ai piedi del maestoso Rombon e del Monte Forato che svetta oltre duemila metri più in alto. Dopo Bovec si transita davanti ad una delle più grandi cascate dell'intero arco alpino, Boka slap, un immenso collettore delle acque sprofondate nelle cavità carsiche che scaturiscono con veemenza dalla roccia e si gettano con un salto di 90 metri sul greto sottostante. Il tempo corre e il treno è in perfetto orario: da Most na Soci alla stazione di Nova Gorica trascorre nel raccontarsi reciprocamente le sensazioni e le scoperte di un bella giornata.

La buona riuscita dell'iniziativa ha sollecitato i responsabili della rivista a predisporre un programma di uscite mensili guidate da persone competenti in grado di offrire spunti per una maggior conoscenza di quell'ampio territorio internazionale ed interculturale che va sotto il nome di "Goriziano".

 

Izlet k izviru Soce

V nedeljo 14. septembra je potekal izlet k izviru Soče, ki ga je priredil naš časopis in ga je vodil Maurizio Bolteri. Okrog 90 oseb se je odzvalo vabilu odgovornega urednika Stasi-ja in so se zbrale zgodaj zjutraj pred Severno postajo. Po manj kot uri časa – vmes pa nenavadni pogledi na otičke, ki jih ne pozna, kdor se vozi skozi dolino le z avtomobilom – je skupina izstopila na Mostu na Soči, kjer se je začel drugi del vožnje, tokrat z avtobusom. Med potjo sta Bolterijeve in Bellavitove razlage vzbujale v udeležencih željo, da bi kdaj naslednjič obiskali Tolmin, kjer se je, med ostalim, zgodil pokol nad pogumnimi prebivalci v 18. stoletju po velikem puntu. Tudi Kobarid je zanimiv zaradi antičnih in sodobnejših zgodovinskih dogodkov, zaradi naravnih znamenitosti in gorskega ozadja Julijskih Alp s Krnom, Kaninom in trentarskimi gorami...

Od gorske koče do kraške jame, iz katere priteka naša reka, se vije steza, ki nas v dvajsetih minutah pripelje do cilja, a mimo tveganega prehoda po skalah, ki so opremljene z jekleno žico; mnogo izletnikov je poizkusilo tudi to, da so se nato začudeno in vzhičeno zagledali v prozorno čist tolmun na samem izviru.Nekaj trenutkov smo namenili Kugyjevemu kipu, ki gleda proti Jalovcu in sodi v tamkajšnjo krajino, spregovorili smo o Alpinetumu, ki je v jesenskem času nekoliko obubožan in že smo se predali prijetni krajini visoke Trente. V naselju so pred nekaj leti uredili in odprli etnografski muzej, v katerem nas pripravljeni vodiči in umetniške projekcije popeljejo z mislijo in srcem v lepote Triglavskega narodnega parka. Po odhodu in nekaj kilometrih je predviden postanek v vasi Soča, le nekaj hiš ob vojnem pokopališču, privlačna soška korita in cerkev v stalnem popravilu s freskami Toneta Kralja iz leta 1944, ki prikazujejo slovenske svetnike in kruto kačo z Mussolinijevo glavo!

Daljši postanek je omogočil izletnikom, da so se nahranili in odžejali ter si ogledali središče Bovca, ki je postal najpomembnejše turistično naselje v Posočju ob temeljih častitljivega Rombona in Prestreljenika, ki se dviga s svojim vrhom več kot dva tisoč metrov visoko. Niže od Bovca pelje cesta mimo enega izmed najvišjih slapov v celotnem alpskem loku. Boka je slap, preko katerega se zlivajo velike količine vode zbrane v gorskih kraških breznih 90 metrov v globino in odtečejo po hudourniški strugi do Soče. Čas teče in vlak vozi točno po urniku: med vožnjo z Mosta do Nove Gorice je bilo slišati številne pogovore o vtisih in odkritjih tistega lepega dne.

Uspeh te pobude je spodbudil odgovorne pri našem časopisu, da sestavijo načrt mesečnih izhodov pod vodstvom strokovno podkovanih oseb, ki lahko nudijo spodbudo za spoznavanje širokega mednarodnega in medkulturnega ozemlja, ki se imenuje Goriška.