testata

Numero 105

Dicembre 2014 Gennaio/Febbraio 2015

Decembre 2014 Janiar/Februar 2015

 

Numero speciale dedicato alla Mostra "il Secolo lungo"

Edizione in italiano, sloveno, inglese e tedesco.

 

Posebna izdaja povečena "Dolgo Stoletje"

Italijanska izdaja v slovenskem angleškem in nemškem jeziku

 

Allargare lo sguardo Anna Di Gianantonio

Razširiti pogled Anna Di Gianantonio

 

Il “Parco del Novecento” - la foto panoramica, la geografia, la storia 

Park Dvajsetega Stoletja - panoramska fotografija, geografija, zgodovina

 

L'impero Austro-ungarico

Avstro-ogrsko cesarstvo

 

La prima guerra mondiale

Prva svetovna vojna

 

L'Italia e il fascismo

Italija in fašizem

 

La seconda guerra mondiale e il dopoguerra

Druga svetovna vojna in povojna doba

 

Gli anni della guerra fredda

Hladna vojna

 

La caduta dei muri

Padec zidov

 

La stella rossa alla Transalpina

Rdeča zvezda na pročelju severne postaje