testata

Številka 65

Številka 65
December 2005 – Januar 2006
« Turisti v Gorici»
Naslovica: Anton Spazzapan

  • Naj se izvedejo primarne volitve! (Anna Di Gianantonio)

  • Turisti v Gorici. Razmišljanja o mestnih turističnih možnostih ( Carlo Michelutti)

  • Novo plemstvo in tlacani. Obnovljanje srednjega veka ( Diego Kuzmin)

  • Goriška istovetnost ( Sergio Tavano)

  • Ter stanje na Goriškem. Tekmovalnost med Trstom in Vidmom (Dario Stasi)

  • Potok Brčin in njegovi slapovi. Pešpot v Zgorjem Posočju (Suzi Pertot)