testata

Številka 04

Številka 04
November-December1990
Naslovnica Uredništvu

  • Pogledi na pobudo. ''Dve Gorici, eno mesto'' (Sergij Pelhan)

  •  Razmišljan ob odzivih pelhanovim predlogom (Aldo Rupel)