testata

Številka 07

Številka 07
Zima 1991
«Tolminotti, Gorizia scopre l'altra storia»
Naslovnica Nadia Bevčar

  • V mrežah nacionalizmov (Branko Marušič )

  • Un sgrisul ta storia (Celso Macor)

  • « Ich bin in Görz, in der burg… » (Von Hans Kitzmüller)

  • V iskanju izgubljene zgodovine

  • Še za eno spominsko ploščo. Tolminski puntarji (Karlo Černic)