testata

Številka 08

Številka 08
November / December 1992
«Gorizia, Bengodi d'Italia»
Naslovnica Nadia Bevčar

  • «Sovraštvo je žalost (Spinosa) (Karlo Černic)

  • Je bilo na travniku lepo praznovanje. 14. junija 1992

  • Od kolesa do letala. Goričan Edvard Rusjan, pionir letalstva ( Aldo Rupel)