testata

Številka 21

Številka 21
Pomlad 1996
«Poklon Basagli»
Naslovica: Franco Dugo,Urednistvo

  • Brez mreže

  • Kinematograf v Gorici 1896-1918. Bralcem poziv k sodelovanju (Maša Tomadini,Igor Devetak)

  • Premici fotogrami mesta. Režiser piše nastajanju svojega filma «Sejem propadnosti» (Danijel Jarc )

  • Dva simetrična in nasprotna načrta za Gorico. Šola-Kasarna finančnih stražnikov (Roberto Busolini)

  • Na žaru

  • Tisti otožni svetnik, zavetnik mostov in priprošnjik zoper obrekovanje. Sveti Janez Nepomuk, pozabljeni «goriški» svetnik (Alessio Stasi)

  • Na začetku je bilo vino. Gostilna Pintar

  • Zeleni škrat. Pravljica (Angelo Signorelli)