testata

Številka 30

Številka 30
Zima 1998/99
«Mladi leta ’99»
Naslovica: Marco Salateo, Anton Spazzapan, Barbara Baroncelli, Carlo Sclauzero

 •  Jajce (Risba: Anton Spazzapan)

 • Tikajmo se!

 • Spreminjanja (Aldo Rupel)

 • Moja generacijs. Mladi leta ’99 ( Elisabetta Madriz)

 • Prepustnica ( Mladi leta ’99 / Ragazzi del ’99) (Anton Spazzapan)

 • Jaz sem torej (Mara Černic)

 • Maxova dalekovidnost. Travnik (Diego Kuzmin)

 • Dayton, Bosna. Sarajevo, ki hoče živeti (Igor Komel )

 • Od Trsta do Vladivostoka in nazaj. 1918, vojaki in častniki iz Posočja med boljševiki in belimi armadami (Marina Rossi)

 • Giuseppe Cisilin “pravi avstrijec”. Čudna zgodba vojaka iz Medeje, ujetnika v Rusiji (Lucio Fabi )

 • Dva spusta po soči in nekaj proložnostnih vtisov. Blišč in beda na rečnem bregu (Aldo Rupel)