testata

Številka 61

Številka 61
Februar-Marec -April 2005
Naslovica: Anton Spazzapan

  • Berlusconi pada (Anna Di Gianantonio)

  • Hiša tujcev.V nulici Lasciac (Paolo Sergas)

  • Napad na Jugoslavijo in fojbe. Vojna spominov /1 (Leopoldo De Gironcoli)

  • Odpor.Vojna spominov /2 (Anna Di Gianantonio)

  • Vojna spominov /3 (Carlo Michelutti)

  • Identiteta in matematika (Nestore Milic)

  • Kolesarjenje. Razmišljanja na kolesu (Emilio Rigatti)

  • Od baba do zima. Slovenske izposojenke v furlanščini ( Maurizio Puntin)