testata

Številka 62

Številka 62
Maj-Junij-Julij 2005
« Sinje meje»
Naslovica: Anton Spazzapan

  • Čezmejno sodelovanje. Gorica in Nova Gorica (Carlo Michelutti)

  • Prometni načrt (Urednistvo )

  • Ponovno o Travniku ( D&D)

  • Zakaj je potrebnih pet let za javna dela? (Diego Kuzmin)

  • Po zaključku vojne”. Smisel neke rečenice

  • Sinje meje. Kolesarjenje (Emilio Rigatti)