testata

Številka 46

Številka 46
Maj-Junji 2002
«Čas volitev»
Naslovica: Anton Spazzapan

  • Za odprto mesto

  • Sanja v rokah novega župan. Postavimo planetarij med Gorico in Novo Gorico

  • Raziskava o očetu-Bogu. Srečanja z judovkimi pisatelji Mitelevrope: Franz Kafka di Gianna Pirella

  • Grad Rihemberk. Nad Branikom

  • Načrt: “Millennium”. Odbojka izstopajoča panoga (Urednistvo )

  • Glasba proti divji globalizaciji (Sergij Pipan )