testata

Številka 49

Številka 49
December-Januar 2003
«Homo goritiensis»
Priloga: “CARO KOGOJ SEMO CAGAI”
Naslovica: Anton Spazzapan

  • Dragi bolè, si usranè!

  • Neko sobotno jutro. Čezmejni avtobus (Elisabetta Tomsič )

  • Dvanajst metrov ljubezni (Aldo Rupel )

  • Namišljeni sprehod (Urednistvo )

  • Tistih sedem kipov. Pripovedi s Korna (Luciano Spangher)

  • Žrtev asimilacije in hladne vojne: to semjaz. Pričevanje /1 (Diego Kuzmin)

  • Na pol Italijan in na pol Slovenec? Ne! Eno in drugo. Pričevanje /2 (Michele Donato)

  • Sto nedelj z metlami (AldoRupel)

  • El Alamein, med mitom in stvarnostjo (Carlo Michelutti)