testata

Številka 55

Številka 55
December 2003 - Januar 2004
« 5. koridor»
Naslovica: Anton Spazzapan

  • Nominalističen”odbor

  • Sežigalnik brez odmevnosti (Aldo Rupel)

  • Predraga hitrost

  • Moja meja intervista a Nadja Velušček ( Giovanni Fierro)

  • Kongres “Furlanskega filološkega združenja” (Aldo Rupel)

  • Pohod petih gradov. Ekskurzija v Vipavski dolini (Aldo Rupel)