testata

Številka 99

Številka 99

Junij,Julij, Avgust 2013
«Rojen v gostilni. Serija furlanskih zgodb»

Naslovnica:Nicola Montemorra

Priloga k številki:
Rojen v Gostilni. Serija furlanskih zgodb avtor
Paolo Viola, V slovenščino prevedel Bruno Bensa,Isvtor risb Nicola Montemorra

 • Mala tempora currunt (Dario Ledri )

 • Goriška vrata.Predlogi. Mostovi z jeklenimi sidri na štandreškem krožišču (Dario Stasi)

 • ktualna kriza in Marx. Napovedi, ki se uresničcujejo (Sergey Pipan)

 • Kulturni rezi.Pogled na krajevna dogajanja (Silvano Cavazza )

 • Gorica: "strategija napetosti"na meji med dvema svetovoma (Italico Chiarion)

 • Leta Silvana Furlana v Novi Goici.Film v srcu goriške duše (Kristina Markova)

 • Jugoslovanski partizani v Italiji (Alberto Loreti)

 • Grad v Gradišču: ponovno odprt...in kaj potem? Beležke za ponoven polet utrjenega mesteca (Andrea Nicolausig )

 • Srečanja. Kačji pastir (Alfio Scarpa)

 • Risanka: Ritter, odmevna goriska rodbina (Miriam Blasich)


Priloga k številki: Rojen v Gostilni. Serija furlanskih zgodb avtor Paolo Viola, V slovenščino prevedel Bruno Bensa,Isvtor risb Nicola Montemorra


 • Rojen V Gostilni

 • Coca-Cola

 • Sonce za ljubimca

 • Polenta

 • Partizanska cona

 • Molitve